Các mẫu văn bản

MẪU THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ – BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG

MẪU THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ – BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG

Viết bởi : Hà My

Sau khi khác hàng mua dự án, các doanh nghiệp, chủ đầu tư bất động sản cần phải bàn giao lại dự án. Dưới đây mẫu thông báo bàn giao căn hộ.

Messenger