Văn bản pháp luật

Thông tư 15/2016/TT-BXD – Văn bản pháp luật

Thông tư 15/2016/TT-BXD – Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Thông tư 15/2016 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng với các điều khoản, quy định cụ thể.

Luật kinh doanh bất động sản năm 2020 – Văn bản pháp luật

Luật kinh doanh bất động sản năm 2020 – Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Tháng 7 năm 2020, luật kinh doanh bất động sản được ban hành có tác động rất lớn đến thị trường bất động sản tại Việt Nam

Chính phủ ban hành nghị định 91/2019/NĐ-CP- Văn bản pháp luật

Chính phủ ban hành nghị định 91/2019/NĐ-CP- Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính các sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Bộ tư pháp ban hành thông tư 07/2019/TT-BTP – Văn bản pháp luật

Bộ tư pháp ban hành thông tư 07/2019/TT-BTP – Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP – Văn bản pháp luật

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP – Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ban hành tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết luật đất đai

Ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP – Văn bản pháp luật

Ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP – Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Nghị quyết 164/NQ-CP tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo nghị quyết của Chính phủ.

Nghị định 68/2020/ND-CP sửa đổi – văn bản pháp luật

Nghị định 68/2020/ND-CP sửa đổi – văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Nghị định 68/2020/ND-CP sửa đổi Nghị định/20/2017/ND-CP được chính phủ ban hành về quản lý thuế doanh nghiệp

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ – Văn bản pháp luật

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ – Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 – Văn bản pháp luật

Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 – Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Luật Đầu tư sửa đổi mới ban hành năm 2020 có những điều khoản ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2021.

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 – Văn bản pháp luật

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 – Văn bản pháp luật

Viết bởi : Hà My

Luật Xây dựng sửa đổi được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và bắt đầu có hiệu lực trong năm 2021, tác động lớn đến thị trường bất động sản.

Messenger