Bản tin Công trình xanh

Bản tin Công trình xanh tháng 03/2022

Bản tin Công trình xanh tháng 03/2022

Viết bởi : Hà My

Chương trình Bản tin Công trình xanh do Bất động sản Sen Vàng thực hiện cập nhật những thông tin về Công trình xanh, Tài chính xanh, Nội thất xanh và Vật liệu xanh trên thị trường bất động sản Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình, hãy cùng điểm lại những tin chính...

Bản tin công trình xanh tháng 2/2021

Bản tin công trình xanh tháng 2/2021

Viết bởi : Hà My

Chương trình Bản tin Công trình xanh do Bất động sản Sen Vàng thực hiện là chương trình cập nhât những thông tin về Công trình xanh, Tài chính xanh, Nội thất xanh và Vật liệu xanh trên thị trường bất động sản Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình, hãy cùng điểm lại...

BẢN TIN CÔNG TRÌNH XANH THÁNG 12.2021

BẢN TIN CÔNG TRÌNH XANH THÁNG 12.2021

Viết bởi : Hà My

Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi Chương trình Bản tin Công trình xanh do Bất động sản Sen Vàng phối hợp cùng GBS Vietnam thực hiện. Đây là chương trình cập nhât những thông tin về Công trình xanh, Tài chính xanh, Nội thất xanh và Vật liệu xanh trên thị …

Bản tin Công trình xanh Tháng 11/2021

Bản tin Công trình xanh Tháng 11/2021

Viết bởi : Hà My

Bản tin Công trình xanh Tháng 11/2021

Bản tin Công trình xanh Tháng 10/2021

Bản tin Công trình xanh Tháng 10/2021

Viết bởi : Hà My

Bản tin Công trình xanh tháng 10 là bản tin được thực hiện bởi Kênh đầu tư Sen Vàng. Và để bắt đầu, hãy cùng Bất động sản Sen Vàng điểm lại những tin chính nổi bật trong tháng 10/ 2021 vừa qua tại thị trường Công trình xanh. 1.Anh sẵn sàng giúp Việt Nam …

Bản tin Công trình xanh Tháng 9/2021

Bản tin Công trình xanh Tháng 9/2021

Viết bởi : Hà My

Bản tin Công trình xanh tháng 9 là bản tin được thực hiện bởi Kênh đầu tư Sen Vàng và GBS Vietnam . Và để bắt đầu, hãy cùng Bất động sản Sen Vàng điểm lại những tin chính nổi bật trong tháng 9/ 2021 vừa qua tại thị trường Công trình xanh. 1. Biệt …

Bản tin Công trình xanh tháng 6/2021

Bản tin Công trình xanh tháng 6/2021

Viết bởi : Hà My

Bản tin Bản tin Công trình xanh là chương trình cập nhât những thông tin về Công trình xanh, Tài chính xanh, Nội thất xanh và Vật liệu xanh trên thị trường bất động sản tại Việt Nam. Đây là chương trình được phối hợp thực hiện bởi Bất động sản Sen Vàng và GBS …

Bản tin Công trình xanh tháng 5/2021 – Bất động sản Sen Vàng

Bản tin Công trình xanh tháng 5/2021 – Bất động sản Sen Vàng

Viết bởi : Hà My

Bản tin Công trình xanh được thực hiện bởi Bất động sản Sen Vàng phối hợp cùng GBS Vietnam. Đây là chương trình cập nhât những thông tin về Công trình xanh, Tài chính xanh, Nội thất xanh và Vật liệu xanh trên thị trường bất động sản tại Việt Nam trong tháng 5 vừa …

Messenger