Thông tin quy hoạch

Luật quy hoạch: Nghị định 37/2019/NĐ-CP – Chủ đầu tư Sen Vàng

Luật quy hoạch: Nghị định 37/2019/NĐ-CP – Chủ đầu tư Sen Vàng

Viết bởi : Hà My

Quy trình lập dự án quy hoạch được quy định cụ thể và chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch ban hành bởi Chính phủ

Messenger