Thông tin quy hoạch

Luật quy hoạch: Nghị định 37/2019/NĐ-CP – Chủ đầu tư Sen Vàng

Luật quy hoạch: Nghị định 37/2019/NĐ-CP – Chủ đầu tư Sen Vàng

Viết bởi : Hà My

Quy trình lập dự án quy hoạch được quy định cụ thể và chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch ban hành bởi Chính phủ

Messenger
error: Content is protected !!