Tin quy hoạch

Những điểm nhấn trong 6 đồ án quy hoạch Thành phố Hà Nội

Những điểm nhấn trong 6 đồ án quy hoạch Thành phố Hà Nội

Viết bởi : Hà My

Sáng 22-3, TP. Hà Nội tổ chức công bố sáu đồ án quy hoạch thành phố Hà Nội của bốn quận nội thành cũ. Đây là 6/8 quy hoạch phân khu đô thị còn lại trong số 35 quy hoạch được giao cho Hà Nội lập để cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng …

Thành phố Hà Nội công bố Quy hoạch khu vực nội đô lịch sử

Thành phố Hà Nội công bố Quy hoạch khu vực nội đô lịch sử

Viết bởi : Hà My

Quy hoạch khu vực nội đô lịch sử là cơ sở pháp lý để Hà Nội xác định các dự án đầu tư xây dựng, phục vụ kiểm soát phát triển, quản lý đô thị, bảo tồn cũng như phát huy giá trị khu vực phố cổ, phố cũ và thu hút các nhà đầu …

Lập quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện

Lập quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện

Viết bởi : Hà My

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 88/KH-UBND Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ...

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất đai như thế nào?

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất đai như thế nào?

Viết bởi : Hà My

Quy hoạch sử dụng đất đai là việc sắp xếp, bố trí sử dụng các loại đất. Quy hoạch sử dụng đất đai thường được tiến hành theo từng giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm, tuỳ theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn, từng thời kỳ của từng vùng lãnh thổ. Quy hoạch...

THÔNG TIN QUY HOẠCH 3 KHU ĐẤT TẠI PHƯỜNG THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI

THÔNG TIN QUY HOẠCH 3 KHU ĐẤT TẠI PHƯỜNG THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI

Viết bởi : Hà My

Theo thông tin quy hoạch của Hà Nội, Phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6) nằm ở phía Bắc khu vực nội đô lịch sử, thuộc địa giới quận Tây Hồ, bao gồm các phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng. …

0948 48 48 59

Messenger
error: Content is protected !!