Tin quy hoạch

Bản tin quy hoạch bất động sản vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung tháng 8/2022

Bản tin quy hoạch bất động sản vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung tháng 8/2022

Viết bởi : Hà My

Bản tin quy hoạch vùng là hạng mục mới được tổng hợp bởi Sen Vàng Group và được cập nhật định kỳ hàng tháng. Nhằm giúp quý độc giả cũng như các nhà đầu tư trang bị kiến thức và nắm bắt thông tin quy hoạch của các vùng để đưa ra những chiến lược đầu tư hiệu...

Bản tin quy hoạch đồng bằng sông Hồng tháng 8/2022

Bản tin quy hoạch đồng bằng sông Hồng tháng 8/2022

Viết bởi : Hà My

Bản tin quy hoạch vùng là hạng mục mới được tổng hợp bởi Sen Vàng Group và được cập nhật định kỳ hàng tháng. Nhằm giúp quý độc giả cũng như các nhà đầu tư trang bị kiến thức và nắm bắt thông tin quy hoạch của các vùng để đưa ra những chiến lược đầu tư hiệu...

Bản tin quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc tháng 8/2022

Bản tin quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc tháng 8/2022

Viết bởi : Hà My

Bản tin quy hoạch vùng là một trong những hạng mục mới được cập nhật hàng tháng và thực hiện bởi Sen Vàng Group. Nhằm giúp các quý độc giả cũng như các nhà đầu tư nắm rõ thông tin quy hoạch của các tỉnh. Trong tháng 8/2022 vừa qua, vùng Trung du và Miền núi phía Bắc có...

Bản tin quy hoạch vùng Đông Nam bộ Tháng 8/2022

Bản tin quy hoạch vùng Đông Nam bộ Tháng 8/2022

Viết bởi : Hà My

Bản tin quy hoạch là một hạng mục mới do Sen Vàng Group thực hiện hàng tháng nhằm giúp độc giả có thể cập nhật những thông tin mới nhất về quy hoạch tại các vùng kinh tế.  Đông Nam bộ là là khu vực kinh tế phát triển nhất Việt Nam, đóng góp hơn …

Bản tin quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Tháng 7/2022

Bản tin quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Tháng 7/2022

Viết bởi : Hà My

Bản tin quy hoạch là một hạng mục mới do Sen Vàng Group thực hiện hàng tháng nhằm giúp độc giả có thể cập nhật những thông tin mới nhất về quy hoạch tại các vùng kinh tế.  Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực Nam của Việt Nam và là vùng kinh …

Những điểm nhấn trong 6 đồ án quy hoạch Thành phố Hà Nội

Những điểm nhấn trong 6 đồ án quy hoạch Thành phố Hà Nội

Viết bởi : Hà My

Sáng 22-3, TP. Hà Nội tổ chức công bố sáu đồ án quy hoạch thành phố Hà Nội của bốn quận nội thành cũ. Đây là 6/8 quy hoạch phân khu đô thị còn lại trong số 35 quy hoạch được giao cho Hà Nội lập để cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng …

Thành phố Hà Nội công bố Quy hoạch khu vực nội đô lịch sử

Thành phố Hà Nội công bố Quy hoạch khu vực nội đô lịch sử

Viết bởi : Hà My

Quy hoạch khu vực nội đô lịch sử là cơ sở pháp lý để Hà Nội xác định các dự án đầu tư xây dựng, phục vụ kiểm soát phát triển, quản lý đô thị, bảo tồn cũng như phát huy giá trị khu vực phố cổ, phố cũ và thu hút các nhà đầu …

Lập quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện

Lập quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện

Viết bởi : Hà My

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 88/KH-UBND Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ...

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất đai như thế nào?

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất đai như thế nào?

Viết bởi : Hà My

Quy hoạch sử dụng đất đai là việc sắp xếp, bố trí sử dụng các loại đất. Quy hoạch sử dụng đất đai thường được tiến hành theo từng giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm, tuỳ theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn, từng thời kỳ của từng vùng lãnh thổ. Quy hoạch...

THÔNG TIN QUY HOẠCH 3 KHU ĐẤT TẠI PHƯỜNG THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI

THÔNG TIN QUY HOẠCH 3 KHU ĐẤT TẠI PHƯỜNG THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI

Viết bởi : Hà My

Theo thông tin quy hoạch của Hà Nội, Phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6) nằm ở phía Bắc khu vực nội đô lịch sử, thuộc địa giới quận Tây Hồ, bao gồm các phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng. …

Messenger