Hệ thống văn bản pháp luật về kinh doanh bất động sản tại Việt Nam hiện hành

Kinh doanh bất động sản là chủ đề mà rất nhiều các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước quan tâm bởi đây là ngành nghề có thể mang lại lợi nhuận lớn. Vậy các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản cần đáp ứng những điều kiện gì về luật pháp? Hãy cùng Sen Vàng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!!!

 1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014
 2. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản
 3. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng
 4. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, Quản lý sử dụng nhà và công sở
 5. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 6. Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 04 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
 7. Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 09 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
 8. Văn bản hợp nhất thông tư số 04/VBHN-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2016 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 9. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của bộ trưởng bộ xây dựng
 10. Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 quy định một số điều của nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 11. Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 07 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có về điều kiện đầu tư kinh doanh do bộ xây dựng ban hành
 12. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
 13. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
 14. Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng
 15. Công văn số 30/BXD-QLN ngày 16 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn thực hiện điều 56 luật kinh doanh bất động sản do bộ xây dựng ban hành
 16. Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2013 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
 17. Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 v/v đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ xây dựng
 18. Báo cáo số 69/BC_BXD ngày 28 tháng 09 năm 2009 v/v ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản
 1. Quyết định số 378_QĐ-BXD ngày 14 tháng 03 năm 2008 vv công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

II. PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở

 1. Văn bản hợp nhất luật nhà ở 2019 số 09/VBHN ngày 04 tháng 07 năm 2019
 2. Luật nhà ở số 65/2014-QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014
 3. Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2019 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của nghị định 99/2015/-NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật nhà ở
 4. Nghị định số140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về lệ phí trước bạ
 5. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 6.  Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 7. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 8. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn luật nhà ở
 9. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dưng
 10. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trí công trình xây dựng
 11. Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng
 12. Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
 13. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 vv quy định viêc phân hạng và công nhận hạn chung cư
 14. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi 1 số thông tư về nhà chung cư
 15. Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 qđ chi tiết một số điều của nđ số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường
 16. Thông tư số139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2016 miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho cđt khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền
 17. Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 08 năm 2016 quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được
 18. Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện luật nhà ở và nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật nhà ở
 19. Thông tư số 21/2016/TT-BXĐ ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 20. Thông tư số 20/2016/TT-BXĐ ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 21. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
 22. Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ
 23. Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
 24. Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
 25. Thông tư số 05/2015/TT-BXĐ ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
 26. Thông tư số 37/2009/TT-BXĐ ngày 01 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
 27. Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của chính phủ trong trung hạn
 28. Quyết định số18/2018/QĐ-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2018 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP
 29. Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2017 lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của chính phủ
 30. Quyết định số 27/2015/QD-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2016 về tiêu chuẩn nhà ở công vụ
 31. Quyết định số 2127/QD-TTG ngày 30 tháng 11 năm 2011 về phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 32. Quyết định số 17/2008/QD-TTG ngày 28 tháng 01 năm 2008 V/v ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
 33. Bộ xây dựng ban hàng số 1436/BXD-QLN ngày 30 tháng 06 năm 2015 thực hiện luật nhà ở số 65/2014/QH13 và luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
 34. Pháp lệnh nhà ở năm 1991 ngày 06 tháng 04 năm 1991

III. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
 2. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012
 3. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008
 4. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013
 5. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010
 6. Luật phí và lệ phí 2015 số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015
 7. Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 hướng dẫn luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 8. Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về lệ phí trước bạ
 9. Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 10. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
 11. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
 12. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 hướng dẫn thi hành NĐ số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 13. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

 

Bài viết liên quan

Messenger